za 16 september 2017
t/m vr 22 september 2017
zo 17 september 2017
t/m do 21 september 2017
ma 18 september 2017
t/m vr 22 september 2017
ma 18 september 2017
t/m di 19 september 2017
ma 18 september 2017
t/m vr 22 september 2017

NieuwsPoll
Het belangrijkste van school vind ik:

Aangepaste CUP-tijd

Roosters

In tegenstelling tot eerdere berichten zal CUP vandaag pas om 19:00 uur worden opengesteld. Onze excuses voor het ongemak.

Lees verder

Update lesuitval

Roosters

Twee weken geleden hebben we u geïnformeerd over de lesuitval wegens de afwezigheid van een aantal collega’s. We werken hard aan de vervanging van deze lessen. De vacature economie is grotendeels ingevuld en het merendeel van de lessen zal komende week doorgang vinden. De vacature wiskunde is inmiddels voor de helft ingevuld. Voor het overige deel en voor de vacature scheikunde worden deze week sollicitatiegesprekken gevoerd. We zijn er ons van bewust dat kort na de herfstvakantie de toetsweek gepland is. Samen met de verschillende vakgroepen wordt bekeken hoe de invulling in de toetsweek voor deze vakken zal zijn, waarbij uitstel of aanpassing van de toets tot de mogelijkheden behoort.

Lees verder

Open Huis: kom jij ook?

Open Dag

De scholen van LVO Weert organiseren ook dit jaar een Open Huis. Ditmaal wederom op vier avonden van 9 t/m 12 oktober 2017 tussen 17:00 en 21:00 uur. Leerlingen, ouders en andere belangstellenden kunnen ‘sfeer proeven’ op de scholen en actief deelnemen aan de activiteiten. Er zal veel aandacht zijn voor de specifieke speerpunten van de scholen, zoals het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, de Topsport Talentschool, KOERS en de zesjarige techniekopleiding. Kom jij een kijkje nemen?

Lees verderStage- en banenmarkt: Cranendonck Werkt!

Decanaat

Op 6 oktober wordt in de Zuiderpoort in Budel een grootse stage- en banenmarkt georganiseerd. Van 16:00 uur tot 18:00 uur is de stagemarkt; speciaal bedoeld voor leerlingen en studenten die stage gaan lopen, zich willen oriënteren of in de toekomst een baan zoeken. Tijdens de banenmarkt van 18:00 uur tot 20:00 uur ontmoeten werkzoekenden en bedrijven elkaar.

Lees verder

In memoriam

Afgelopen vrijdag, 15 september, is na een kort ziekbed dhr. Cohen overleden. Dhr. Cohen was de laatste jaren verbonden aan Het College als docent wiskunde. Een rustige, toegankelijke en zeer aardige docent en collega. Op maandagavond van 18:30 tot 19:30 uur kan er afscheid van hem genomen worden bij Uitvaartcentrum Pegasus te Meerssen. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden. Op school is er een stilteruimte ingericht in lokaal 2.09. Hier kunnen de condoleances worden achtergelaten. Sterkte voor iedereen.

Lees verder

Webinar studiefinanciering VWO-6

Decanaat

Uw kind doet dit jaar eindexamen. Een spannend jaar, waarin ook vooruit gekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool of universiteit. Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om u van alle informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op donderdag 5 oktober om 19.30 uur. Een webinar is een voorlichting die u thuis achter de computer kunt bekijken. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO. Lees hier hoe u zich aan kunt melden.

Lees verder

Verkort lesrooster

Roosters

Op dinsdag 26 september volgen de leerlingen een verkort lesrooster van 60 minuten. Zij zijn die dag om 13:55 uur uit. Het volledige verkorte rooster is hier in te zien. Leerlingen die deze dag een vijfde blok hebben, overleggen met de betreffende docent of dit blok wel of niet doorgaat.

Lees verder

Werkwijze vak Nederlands

Nederlands

Graag willen wij alle ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1 informeren over de werkwijze binnen het vak Nederlands. Deze werkwijze wijkt op een aantal punten af van de andere vakken. Het doel van de aanpassingen is het aanbieden van maatwerk, waarbij de leerling zijn eigen tempo bepaalt en voor een groot deel verantwoordelijk wordt voor zijn leerproces. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de leerling voor bepaalde vaardigheden zelf kan beslissen wanneer hij klaar is voor een toetsmoment.

Lees verder

Literatuurdag Nederlands in activiteitenweek

Activiteitenweek

Tijdens de activiteitenweek, die plaatsvindt van 18 tot en met 22 september, organiseert de vakgroep Nederlands een literatuurdag voor de klassen A1A t/m A1F. Deze dag zijn er geen andere lessen. Aan het einde van de dag hebben deze leerlingen de eerste opdracht fictie voor het taalportfolio af. Een onderdeel van deze dag is een bezoek brengen aan de bibliotheek in Weert. Tijdens de les Nederlands vertelt de vakdocent wat voor benodigdheden de leerlingen die dag bij zich moeten hebben.

Lees verder

Voorstel omtrent bezetting clusterraad

Medezeggenschapsraad

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de scholen in Weert verder gegroeid. Dat is ook zichtbaar geworden in de groeiende samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapsraden. Het platform waarin de verschillende MR-en vertegenwoordigd waren heeft daarin een cruciale rol gespeeld. Inmiddels is door de GMR van LVO besloten om dit platform een formele status te geven. Graag wil de clusterraad dit schooljaar samenstellen uit de huidige leden van de MR. De reden hiervoor is dat de huidige leden van de MR op de hoogte zijn van actuele zaken die spelen in de clusterraad, voorheen het platform.

Lees verder

Debatclub van start

Debat

Aanstaande woensdag 13 september begint de Debatclub weer! Onder begeleiding van dhr. Maas en mw. Kouwenberg gaat de club ook dit schooljaar weer aan de slag met het oefenen van debateervormen en allerlei stellingen. Heb je interesse? Kom dan zeker om 15.00 uur een kijkje nemen in lokaal 0.22.

Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief

Voorlichting

Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes en evenementen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief en is alleen zichtbaar voor de lijstbeheerder. De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op donderdag in uw mailbox. Aanmelden kan hier.

Lees verder

Reclameren boekenfonds

Boekenfonds

Op donderdag 14 en vrijdag 15 september 2017 zijn er voor de leerlingen 'reclamatiedagen' waarop er gelegenheid is om te reclameren over de kwaliteit van de boeken die de leerling voor het schooljaar 2017-2018 heeft ontvangen. De beheerder van het boekenfonds noteert alle op- en aanmerkingen in de kaft van het boek. Hij zet vervolgens een paraaf met een dagstempel zodat u voor de genoteerde schade gevrijwaard bent wanneer u de boeken weer inlevert. Reclameren kan tijdens alle pauzes, in de aula bij 0.06.

Lees verder

Van Horne Unplugged komt er weer aan!

Kunst & Cultuur

Op vrijdag 1 december 2017 wordt er in de nieuwe aula van de Philips van Horne voor de 11e keer 'Unplugged' gehouden. Naast het Muziekgala en Van Horne Pop is dit hét festival voor akoestische muziek. We zijn op zoek naar muzikale leerlingen die hieraan mee willen doen. Dus, speel je een instrument of zing je graag? Zit je in een bandje of maak je alleen of met iemand samen muziek? Dan kun je je opgeven via het volgende email adres: pvh.unplugged.org@gmail.com onder vermelding van je naam en klas.

Lees verder

Weert Parklaan 1A 6006 NT Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 65 77 40  |  Fax: + 31 (0)495 - 65 77 56
Cranendonck Jan van Schoonvorststraat 1 6021 BP Budel  |  Tel: + 31 (0)495 - 49 14 32  |  Fax: + 31 (0)495 - 49 29 67
Postadres: Postbus 69 6000AB Weert

Copyright © 2017 Het College

Nieuwsbrief
Op de hoogte
blijven? Meld je aan
Ideeënbus
heb je een Goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden

Voeg je eigen
foto's & films toe!

Social media
Bezoek ons op: