ma 17 juli 2017
t/m vr 25 augustus 2017
wo 23 augustus 2017
t/m vr 25 augustus 2017
di 29 augustus 2017
t/m wo 30 augustus 2017
do 31 augustus 2017
t/m
vr 1 september 2017 09:00
t/m

NieuwsPoll
Tijdens de proefwerkweek heb ik mijn mobieltje:

Examenvoorlichting

Centraal Examen

Op maandag 27 en dinsdag 28 maart 2017 zijn zowel de eindexamenleerlingen als hun ouders/verzorgers voorgelicht over de gang van zaken tijdens het Centraal Schriftelijk Examen. Ook zijn alle belangrijke data op een rijtje gezet. Voor degenen die de voorlichting hebben gemist of alle zaken nog even rustig na willen lezen, hebben we de verstrekte documenten verzameld. Benieuwd? Klik dan op 'lees verder'.

Lees verder

538 feest

Activiteiten

Zoals jullie misschien gehoord hebben, hebben de Technasium-leerlingen van Het College Weert een feest van Radio 538 t.w.v. €5000,- gewonnen, een geweldige prestatie! Dit project, een project over veilig omgaan met de mobiele telefoon in het verkeer was een groot succes. Het 538-feest wordt gegeven op woensdag 24 mei. De locatie is de Poort van Limburg. Bijgaand de brief met verdere informatie die afgelopen week verspreid is onder de leerlingen.

Lees verder

Cito-metingen

CITO

Op woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 worden in 1 t/m 3 VWO de Cito-metingen afgenomen. Deze methodeonafhankelijke toetsen meten de prestaties van de leerlingen op kernvaardigheden in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen van VWO-1 maken de 1-meting, de leerlingen van VWO-2 maken de 2-meting en de leerlingen van VWO-3 maken de 3-meting. De leerlingen hebben via de mentor een brief mee naar huis gekregen met verdere informatie. Deze brief is hier terug te vinden.

Lees verder

Rekentoetscijfer bij het eindexamen

Centraal Examen

Aangezien we de laatste tijd veel vragen over het cijfer voor de rekentoets krijgen, geven we graag wat extra informatie. Een hoog rekentoetscijfer levert geen compensatiepunten op binnen de slaag-zakregeling en een laag rekentoets cijfer kan ook niet met een hoog cijfer van een ander vak worden gecompenseerd. Uitzondering hierop is het judicium cum laude in de slaag-zakregeling voor vwo. Binnen die regeling (gemiddelde eindcijfer 8,0 of hoger en laagste eindcijfer een 7) telt het rekentoetscijfer mee bij het bepalen van het gemiddelde eindcijfer.

Lees verder

KunstINkijk 2017

Kunst & Cultuur

Stichting Kunstcentrum Weert houdt, dit keer voor de 25ste maal, op Paasmaandag 17 april haar open atelierroute KunstINkijk-2017. Dit jaar is het een tocht langs vele ateliers van kunstenaars uit Weert en omstreken. Onze leerlingen kunnen deze inkijk gebruiken als culturele activiteit voor het vak CKV. Docente Mathilde Pil neemt als kunstenaars deel aan de kunstroute welke je een blik gunt in de kunstkeuken van de deelnemers. Bovendien is iedereen van harte uitgenodigd voor de vernissage van de speciale preview tentoonstelling ”Kunst & Tijd” in de Paterskerk in Weert op zondag 9 april.

Lees verder

Oudertevredenheidsenquête

Kwaliteit

Het College probeert het onderwijs continu te verbeteren. Om die reden vinden wij het belangrijk om over een groot aantal zaken die met school te maken hebben de mening van leerlingen en ouders te weten. Ieder jaar houden wij onder ouders een onderzoek om de tevredenheid te meten. Met de uitkomsten van deze onderzoeken maken wij plannen om het onderwijs op Het College nog beter te maken. We hopen daarom dat zoveel mogelijk ouders aan dit onderzoek mee willen werken. De enquêtes zijn onlangs verstuurd naar alle e-mailadressen die in Magister bekend zijn.

Lees verder

Spaanse les met tapas

Spaans

De laatste les Spaans van VWO-6 werd op gepaste wijze afgesloten: met tapas! De leerlingen en hun docent hadden voor lekkere hapjes en sausjes gezorgd; sommige zelfgemaakt, andere gekocht, maar allemaal even lekker. Op het menu stonden o.a. albóndigas, empanadas, tortilla, pan con aioli o guacamole, nachos con queso y melon con jamón. Ook dhr. van Opbergen, medebegeleider van de Madridreis, sloot even aan om samen met de groep letterlijk van de Spaanse cultuur te proeven. Buen provecho!

Lees verder

Cum laude voor het kwaliteitskeurmerk LOOT

LOOT, Topsport

De stichting LOOT heeft op vrijdag 31 maart 2017 de vier scholen van LVO-Weert gevisiteerd. De auditcie heeft een panel van leerlingen, ouders, LOOT-begeleiders en directie bevraagd over de vastgestelde criteria die behoren bij het kwaliteitskeurmerk LOOT. Auditcie: “Als we een cijfer moeten geven dan verdient LVO-Weert een 8,5!” En natuurlijk zijn er ook enkele verbeterpunten die we zullen oppakken. Dit geweldige resultaat hebben we te danken aan een bevlogen team van LOOT-begeleiders.

Lees verder

Afsluiting Stumbling Stones-project

(Hoog)begaafdheid

Eerder berichtten we al dat enkele leerlingen van VWO-4 de mogelijkheid hadden om deel te nemen aan het project 'Stumbling Stones' op Maastricht University. Onze deelnemende leerlingen gingen acht dinsdagmiddagen met de trein naar Maastricht. Daar volgden ze een 'lecture' over onderwerpen gerelateerd aan WOII, om deze daarna in groepjes met hun tutor te bespreken. Er werd veel (in het Engels!) gediscussieerd, gedebatteerd en geïnformeerd. Na een inspirerende en leerrijke periode werd deze cyclus op dinsdag 28 maart afgesloten met een posterpresentatie. Tot slot kregen de leerlingen een certificaat, dat werd uitgereikt door Rector Magnificus Prof. dr. R.M. Letschert.

Lees verder

Filmavond India

Global Exploration

Al jarenlang een enorm succes: de filmavond voor Global Exploration. Stichting Global Exploration stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Dit jaar gaan 32 leerlingen en 6 begeleiders van het College Weert, BRAVO! College Cranendonck, Philips van Horne en Het Kwadrant naar India. Om deze ontwikkelingsstage mogelijk te maken organiseren zij voor jullie een filmavond op donderdag 6 april 2017.

Lees verder

Gymlessen buiten

Sport

De gymlessen zullen vanaf deze week voornamelijk buiten plaats vinden. Ook op de wat frisse momenten kunnen de lessen buiten gewoon doorgaan. Houd er dus rekening mee, dat je buiten je reguliere gymsetje wellicht ook iets extra's, zoals een trainingsjackje, mee moet nemen. Daarnaast willen wij alle leerlingen vragen om na de pauze alle papiertjes, schillen, bekertjes, pakjes, etc. in de daarvoor aanwezige afvalbakken te deponeren. Op deze manier houden we zowel het schoolplein als de sportvelden schoon.

Lees verder

Wegwerkzaamheden Bassin

Verkeer

De gemeente Weert heeft besloten de kruising van het Bassin in Weert aan te passen. Dat is nodig omdat de veiligheid voor vooral fietsers moet worden verbeterd; er een betere verbinding moet komen tussen het Waterfront en de binnenstad en omdat de noordelijke entree naar de binnenstad moet worden verfraaid. Aangezien een deel van onze leerlingen op weg naar school gebruik maakt van deze route, informeren wij jullie graag over de planning van de werkzaamheden. Deze is hier in te zien. Mocht je deze route nemen, houd dan rekening met een langere reistijd.

Lees verder

LSD openbaar evenement

LVO-Weert, LSD

In diverse media heeft u kunnen lezen over het LSD-festival op vrijdag 21 april in Weert; het festival dat is opgericht ter ere van de eindexamenkandidaten die op deze dag hun laatste schooldag vieren in Weert. Graag willen wij nogmaals benadrukken dat het LSD Festival een openbaar evenement is dat buiten de verantwoordelijkheid van de scholen om georganiseerd wordt. De kaartverkoop en promotie vinden dus ook niet op de scholen plaats.

Lees verder

538 schoolfeest

Activiteiten

Het 538-feest, dat onze leerlingen in december jl. wonnen met de Fietsmodus Schoolchallenge, zit eraan te komen! Op woensdag 24 mei aanstaande is het al zover. Dit feest is voor alle leerlingen van Het College Weert, zowel onder- als bovenbouw. Alle leerlingen ontvangen aankomende week een brief met daarin de informatie over dit evenement. Zien we jullie daar?!

Lees verder

Weert Parklaan 1A 6006 NT Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 65 77 40  |  Fax: + 31 (0)495 - 65 77 56
Cranendonck Jan van Schoonvorststraat 1 6021 BP Budel  |  Tel: + 31 (0)495 - 49 14 32  |  Fax: + 31 (0)495 - 49 29 67
Postadres: Postbus 69 6000AB Weert

Copyright © 2017 Het College

Nieuwsbrief
Op de hoogte
blijven? Meld je aan
Ideeënbus
heb je een Goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden

Voeg je eigen
foto's & films toe!

Social media
Bezoek ons op: